Veiligheid

Het is onze verantwoordelijkheid om alle werkzaamheden uit te voeren zonder schade aan te richten aan mens en omgeving. Onze doelstelling is dan ook nul veiligheids- of milieu-incidenten. Door integraal aandacht te besteden aan veiligheid en veiligheidsbewustzijn streven we ernaar om zo veilig mogelijk te werken. Ons veiligheidsbeleid is een belangrijke pijler in ons beleid om Maatschappelijk Verantwoord te ondernemen (MVO). Een integraal onderdeel van ons MVO-beleid is dat we onze medewerkers een zo goed mogelijk werkklimaat bieden. Onze werkplekken zijn op een verantwoorde manier gebouwd en bieden een veilige en gezonde werkomgeving, waarin wij ons in alle opzichten aan de relevante voorschriften houden. Als zich ondanks onze inspanningen toch een probleem voordoet, pakken wij dat serieus aan om soortgelijke incidenten in de toekomst, in samenwerking met alle betrokken partijen, te voorkomen.

 

Veiligheid gaat niet alleen over ongevallen! Ook vinden wij bij Stout de veiligheid van het milieu ontzettend belangrijk. Daarom is duurzaamheid een onderdeel van al onze processen.

 

Ons doel is om zo veilig mogelijk te werken binnen het kader van duurzaamheid. Ons streven is dat onze visie wordt gezien als een leidraad voor handelen, die voortdurend verder kan worden verbeterd. Dit betekent dat ieder individu bij Stout een belangrijke rol heeft in veiligheidszaken.

 

Iedereen bij Stout heeft een betrokkenheid bij en een persoonlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid en milieu. Wij verwachten dat iedereen zich vertrouwd maakt met deze richtlijnen, zodat wij allen veilig en verantwoord kunnen samenwerken binnen het kader van ons MVO-beleid.