Disclaimer

Alle gegevens op deze website zijn bedoeld om informatie te verstrekken en dienen niet voor een advies op welke wijze dan ook. Aan deze gegevens kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Stout is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, waaronder schade als gevolg van virussen of onjuistheid  en/of onvolledigheid van de gegevens op deze site. Stout is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van elektronische communicatie via deze website of via de daarin vermelde elektronische postadressen, waaronder schade als gevolg van gebreken in, of vertraging van, de aflevering van berichten, onderschepping van berichten of manipulatie daarvan door derden of door computerprogrammatuur.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij .

In het geval dat deze website links bevat naar andere, externe websites dan is Stout niet aansprakelijk voor schade, of schade als gevolg van, de inhoud of het gebruik van deze externe websites. Stout is ook niet aansprakelijk voor, of schade als gevolg van, de inhoud of het gebruik van websites die links bevatten naar deze website.

Lees hier alles over ons Privacy Beleid.