• EEN STAALTJE VAN GEAVANCEERDE TECHNIEK

  • EEN STAALTJE VAN GEAVANCEERDE TECHNIEK

  • EEN STAALTJE VAN GEAVANCEERDE TECHNIEK

  • EEN STAALTJE VAN GEAVANCEERDE TECHNIEK

  • EEN STAALTJE VAN GEAVANCEERDE TECHNIEK

Lassen

Lassen is het onlosmakelijk verbinden van twee stukken materiaal. Bij lassen denk men vaak aan hoge temperaturen en een vlamboog. Dit klopt als we onderdelen van metaal met elkaar willen vastmaken, maar lassen is ook het aan elkaar verbinden door middel van lijm en vulkaniseren. Dit proces vinden we terug bij kunststof leidingwerk.

Lasapparaat

Het lassen van metalen gebeurt door het, onder de juiste temperatuur, smelten van twee materialen. Beide materialen worden, op de plek waar ze met elkaar moeten worden verbonden, vloeibaar gemaakt. Op dat moment wordt er “lasmateriaal”, volgens een bepaalde specificatie, aan het smeltbad toegevoegd. Hierdoor ontstaat er, na afkoeling, een vaste verbinding tussen beide delen.

Bij kunststoffen worden de onderdelen, nadat ze voorbereid en ontvet zijn, met elkaar verbonden door middel van een speciale lijm. Het is ook mogelijk om kunststofleidingen te vulkaniseren. Bij dit proces worden de beide onderdelen zodanig verhit dat ze min of meer vloeibaar tegen elkaar worden geperst waardoor ze aan elkaar smelten.

Het lassen van materialen wordt gebruikt om leidingen, bochten, flenzen en appendages samen te stellen. Op de plaats van het samenstellen, de las, ontstaat er een gas- en vloeistofdichte verbinding die ook bestand is tegen een, vooraf bepaalde, werkdruk.

Voor het lassen van metalen zijn er verschillende lasmethoden. Welke methode geschikt is hangt af van de materialen en de toepassing van het eindproduct. Veel gebruikte lasmethodes in de pijpleidingen industrie zijn MIG (Metal Inert Gas), MAG (Metal Active Gas), TIG (Tungsten Inert Gas) Autogeenlassen en lassen met beschermde elektroden.

Lasmethodes voor metaal

De TIG lastechniek werkt met een niet-afsmeltende elektrode. Deze elektrode is gemaakt op basis van wolfraam met een kleine hoeveelheid aan andere stoffen om de kwaliteit van de lasboog gunstig te beïnvloeden. De lasmaterialen worden, handmatig, aan het smeltbad toegevoegd.

Typisch voor dit lasproces is een constante stroomsterkte. Hiermee wordt een stabiele lasboog (plasmaboog) tussen de elektrode en het werkstuk. De elektrode en het werkstuk raken elkaar niet. Er kan gelast worden met gelijkstroom of wisselstroom.

TIG Lassen

Bij het TIG lassen wordt als beschermgas een inert, ofwel edelgas, gebruikt. Niet inerte gassen ontleden bij hoge temperaturen waardoor er reactieve stoffen ontstaan die het materiaal aan kunnen tasten. Als edelgas kan argon of een mengsel argon, waterstof en helium worden gebruikt.

Het TIG proces is geschikt wanneer er hoge eisen worden gesteld aan de laskwaliteit. TIG-lassen is niet eenvoudig omdat je de controle moet hebben over beide handen. De ene hand stuurt de lastoorts, zonder het werkstuk te raken en de andere hand is nodig om het lasmateriaal toe te voegen.

MIG Lassen

Bij de MIG/MAG lastechniek wordt er tijdens het lasproces automatisch een draad aangevoerd. Tijdens het lassen ontstaat er tussen de draad en het werkstuk een plasmaboog. In deze plasmaboog wordt de draad toegevoegd. De draad heeft twee functies. Als elektrode en als toevoegmateriaal omdat deze afsmelt.  Het smeltbad wordt beschermd door een actief beschermgas, Dit kan bijvoorbeeld koolstofdioxide of COzijn. Een actief gas reageert in het smeltbad waardoor er een negatief effect ontstaat op de kwaliteit van de las. De voornaamste reden om dit te gebruiken zijn de lagere kosten.

Het lassen met een beklede elektrode (elektrode lassen) wordt ook wel booglassen genoemd. Tijdens dit proces wordt een elektrische boog getrokken tussen het werkstuk en de elektrode. Deze vlamboog zorgt voor de benodigde warmte om het werkstuk en ook de elektrode te laten smelten. De elektrode is een metalen kerndraad en een bekleding. De kerndraad leidt de stroom naar het werkstuk. Door de temperatuur smelt deze draad en dient dan als toevoegmateriaal. De bekleding van de elektrode is zodanig samengesteld da er tijdens het proces gassen vrijkomen die de boog in stand houden en de invloeden van de buitenomgeving afschermen. Na het afsmelten vormt de bekleding een zogenaamde slak die over de las heen ligt waardoor deze, tijdens het afkoelen, beschermd is tegen invloeden van buitenaf.

Lasmethodes voor kunststoffen

Om kunststoffen permanent aan elkaar te verbinden worden er twee technieken gebruikt. Lassen en lijmen. Het lijmen gebeurt met een speciale lijm die geschikt is voor de te lijmen onderdelen. Het lassen wordt gebruikt om thermoplastische kunststoffen aan elkaar te verbinden. Vrijwel alle thermoplasten (PE, PP, PVC) zijn lasbaar. Bij het lassen worden de te verbinden onderdelen verwarmd waardoor ze plastisch, een beetje vloeibaar, worden. Door ze onder druk met elkaar te verbinden versmelten ze als het ware waardoor er, na afkoeling, een vaste verbinding ontstaat. Er zijn verschillende technieken om kunststoffen aan elkaar te lassen. Voor het verbinden van buizen en fittingen wordt voornamelijk spiegellassen gebruikt.

Contact

Wil je meer weten over de verschillende lasmethodes? Of wil je weten wat wij hierin voor jou kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!

Stuur een email naar: info@stout-pijpleidingen.com

of bel ons op telefoonnummer: +31(0) 184 615 022