Rioolwater en Afvalwater

Een wasbak, een douche of bad, een toilet of urinoir gebruikt koud- en/of warmwater. Als we de kraan opendraaien komt er water uit en dat loopt via het afvoerputje gewoon weer weg. Alhoewel, gewoon. Door de zwaartekracht valt alles. Dat weten we. Water dus ook. Maar waar blijft het water als het door de mysterieuze, donkere gaatjes van het afvoerputje is verdwenen?

Op het land, in huizen, kantoren en fabrieken, komt het water, via het afvoerputje, in het riool terecht. Een riool is een complex, ondergronds buizenstelsel wat ervoor zorgt dat het vervuilde water in een afvalwaterzuivering terecht komt. Hier wordt het gezuiverd en behandeld zodat het opnieuw gebruikt kan worden.

Afvalwater

Aan boord van schepen en offshore is dat niet veel anders. Daar wordt ook gebruik gemaakt van een gesloten rioolsysteem. We noemen dit het sewage systeem. Vrij vertaald: riool. Een sewage systeem is een samenstelling van buizen van verschillende diameters en heeft dezelfde functie als het riool- en waterzuivering systeem bij landinstallaties. Namelijk het afvoeren, verzamelen en reinigen van het vervuilde water voordat het overboord mag worden gepompt.

Hoe kan een sanitair systeem er aan boord uitzien? Laten we een wasbak als voorbeeld nemen. Een wasbak heeft drie aansluitingen. Warmwater, koudwater en een afvoerleiding. Op een schip heb je tanks waar drinkwater in is opgeslagen. Om de hoeveelheid water op peil te houden wordt er tijdens het varen, door middel van een watermaker, van zeewater drinkwater gemaakt. Hoe een watermaker werkt leggen we in een ander hoofdstuk uit. Het koude drinkwater wordt met een pomp, via een filterinstallatie en door een complex leidingsysteem naar de verbruikers gepompt. Dit leidingsysteem staat, net als thuis, continu onder druk. Dat wil zeggen dat als er een kraan wordt opengedraaid, er direct water uitkomt.

Installatie

Aan boord van een schip is een verwarmingsinstallatie geïnstalleerd om het drinkwater op te warmen. Het koude water wordt daarin gepompt en wordt verwarmd tot de gewenste temperatuur. Welke verwarmingsinstallaties er zijn en hoe die werken leggen we in een ander hoofdstuk uit. Het warme water is een apart leidingsysteem. Deze leidingen lopen meestal parallel aan het koudwatersysteem omdat het vaak naar dezelfde verbruikers gaat. Ook voor het warme water geldt dat het voortdurend onder druk staat en uit de kraan komt als we hem opendraaien.

Contact

Wil je meer weten rondom rioolwater en/of afvalwater aan boord van een schip? Neem gerust contact met ons op!

Stuur een email naar: info@stout-pijpleidingen.com

of bel ons op telefoonnummer: +31(0) 184 615 022