VCA certificaat

Wat is een VCA certificaat?

Er zijn verschillende VCA certificeringen die zowel door bedrijf als persoon gehaald kunnen worden. De VCA biedt een systematisch middel om potentiële gevaren te beheersen en controles toe te passen om incidenten en ongevallen als gevolg van gevaarlijke omstandigheden, handelingen of nalatigheden tot een minimum te beperken. Om dit te bereiken is VCA gebaseerd op een teambenadering die de betrokkenheid vereist van al het personeel dat bij het bedrijf betrokken is.

Het doel van VCA is een formeel, goed gedocumenteerd en doeltreffend veiligheids- en milieubeschermingssysteem voor het bedrijf op te zetten.
Zo heeft het VCA onder andere betrekking op:

– Locatiekeuze, locatie en lay-out;
– Ontwerp van de installatie/apparatuur;
– Preventief onderhoud;
– Operationele procedures;
-Voorbereiding op noodsituaties;
– Crisismanagement.

VCA certificaat bedrijf

Bedrijven kunnen een VCA certificaat halen door zich te laten keuren door een onafhankelijke certificatie instelling (CI).
VCA bedrijfscertificeringen zijn onder te verdelen in 4 verschillende certificeringen:

-VCA*, voor bedrijven tot 35 werknemers (onderaannemers);
-VCA**, voor bedrijven met meer dan 35 werknemers (hoofdaannemers);
-VCA Petrochemie, speciaal voor bedrijven in de petrochemische sector;
-VCU, voor uitzendbureaus.

Hoewel VCA certificering geen verplichting is, hebben bedrijven veel baat bij een VCA certificaat. Veel klanten eisen namelijk een bedrijf met een VCA certificaat voordat zij een contract gunnen voor de aankoop van goederen en diensten. In een wereld die steeds steeds meer streeft naar duurzame ontwikkeling, wordt VCA certificering steeds belangrijker voor bedrijven.

VCA persoonscertificering

Ook als werknemer is het mogelijk om een VCA diploma te ontvangen. Een VCA persoonscertificering is bedoeld voor de werknemers en leidinggevende die risicovol werk uitvoeren. Wanneer je een VCA diploma hebt, heb  je bewezen om op een veilige, milieubewuste manier je werkzaamheden uit te voeren. Een VCA persoonscertificering komt in 3 vormen:

-VCA basis (B-VCA), voor uitvoerend medewerkers;
-VOL VCA (Veiligheid Operationeel Leidinggevende), voor leidinggevende en zzp’ers;
-VIL VCA (Veiligheid Intercedenten en Leidinggevenden), voor werknemers van uitzendbureaus.

Het hebben van een VCA persoonscertificering is enorm waardevol. Je maakt jezelf niet alleen aantrekkelijk voor potentiële werkgevers, maar het geeft ook inzage in hoe je, met oog op veiligheid, milieu en andere de welzijn van andere, te werk kan gaan.

VCA certificaat opvragen

Een VCA persoonscertificaat kan je halen door het officieel landelijke examen van het VCA af te ronden. Wanneer je dit examen haalt krijg je een VCA persoonscertificaat. Je kan oefenen voor dit examen op verschillende manieren. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om een training bij te wonen, een cursusboek te lezen, of een digitale cursus te volgen.

Een VCA bedrijfscertificaat is te halen door het bedrijf te laten keuren door een certificatie instelling. Wanneer deze keuring goed blijkt te zijn verschaffen ze het bedrijf een VCA diploma. Bedrijven kunnen zich voor bereiden op de keuring door bijvoorbeeld een risico inventarisatie- en evaluatie (RI&E) uit te laten voeren. Zodoende kunnen ze uit opmaken op welke VCA onderdelen ze kunnen verbeteren.

Contact

Wil je meer weten over VCA certificering? Neem gerust contact met ons op!
Stuur een email naar: info@stout-pijpleidingen.com
of bel ons op telefoonnummer: +31(0) 184 615 022

Bekijk hier onze Certificeringen