VCA Register

Het VCA is een afkorting en staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Er wordt een onderscheidt gemaakt tussen een VCA-certificaat voor een medewerker en voor bedrijven.

VCA Register Bedrijven

VCA is een lijst met aandachtspunten en werkmethodes op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ale VCA- certificaten staan geregistreerd in het VCA-register en kunnen door iedereen worden opgevraagd. Ga naar de website van het VCA Centraal Diploma Register en zoek op naam, datum of VCA-nummer.

VCA Diploma Register

Een persoonlijk VCA-diploma is bedoeld voor werknemers van bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren. Het doel van een VCA register is om veilig, gezond en milieuvriendelijk te werken om zo bedrijfsongevallen te voorkomen. Het certificaat is na het examen 10 jaar geldig. Daarna moet er opnieuw een examen worden afgelegd.

Voor leidinggevenden ligt de lat wat hoger. Zijn moeten gecertificeerd worden voor VCA-VOL. Dit is uitgebreidere versie met meer verplichtingen en bevoegdheden om situaties ter plaatse de beoordelen en te organiseren. Denk aan bijvoorbeeld aan werkzaamheden die vergunning plichtig zijn.

VCA Certificaat

VCA voor bedrijven is onderverdeeld in VCA* (één ster) om te beginnen om daarna uit te breiden naar VCA** (twee ster).

Als je als bedrijf VCA gecertificeerd bent, dan mag de opdrachtgever erop vertrouwen dat bij de uitbestede werkzaamheden de veiligheid, gezondheid en het milieu (VGM) niet in gevaar komen. Ook tonen aannemers met een VCA gecertificeerd bedrijf aan dat zij hun VGM-beheersysteem op orde hebben. Het VCA-beheersysteem houdt onder ander in dat er aan opleiding en training wordt gedaan, alle medewerkers minimaal VCA gecertificeerd zijn, dat (bijna)ongevallen en gevaarlijke situaties worden gemeld en opgevolgd en dat een veiligheidsreglement is wat regelmatig wordt vernieuwd. Het VCA register voor bedrijven is 3 jaar geldig. Jaarlijks worden er bij het bedrijf wel tussentijdse audits uitgevoerd op eventuele tekortkomingen.

VCA-diplomering en certificering wordt op veel bouwlocaties en werven verplicht gesteld. Vanaf 1 januari 2016 is een VOL-VCA (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden) diploma op alle bouwlocaties verplicht. Wil je een VCA certificaat opvragen? Neem dan contact met ons op en wij zullen je hier meer over vertellen.

Contact

Wil je meer weten? Neem contact met ons op!

Stuur een email naar: info@stout-pijpleidingen.com

of bel ons op telefoonnummer: +31(0) 184 615 022