Waarom een ISO certificering belangrijk is

Wat is een ISO certificering?

Een ISO-norm is een document met eisen, specificaties, richtsnoeren of kenmerken die ervoor zorgen dat een bedrijfsproces optimaal verloopt. Op die manier is er te achterhalen of materialen, producten, processen en diensten geschikt zijn voor hun doel. Er zijn meer dan 21000 ISO-normen die bijna alles bestrijken, van bijvoorbeeld kwaliteitsbeheersystemen (ISO 9001), maar ook milieubeheersystemen (ISO 14001), energiebeheersystemen (ISO 50001) en beheersystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk (OHSAS 18001), om er maar een paar te noemen.

Één van de bekendste ISO certificeringen, ISO 9000, is een familie van normen voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 is de norm waarin de eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem zijn vastgelegd. Organisaties gebruiken de ISO 9001-norm voor zowel het aantonen van hun engagement voor kwaliteit als het verbeteren van hun prestaties.

Een ISO-certificering is geen eenmalige gebeurtenis. Integendeel zelfs, het is een doorlopend proces dat moet worden volgehouden om de certificering te behouden. Een organisatie moet haar voortdurende inzet voor kwaliteit aantonen door een doeltreffend kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren en te onderhouden.

De voordelen

Er zijn vele voordelen verbonden aan een ISO-certificering, waaronder:

– verbeterde efficiëntie en effectiviteit;

– lagere kosten;

– grotere klanttevredenheid;

– betere verkoopbaarheid;

– groter concurrentievermogen;

– verbeterde veiligheid en kwaliteit.

Het implementeren en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem zal ertoe bijdragen dat de voordelen van certificering worden gerealiseerd.

ISO-certificering heeft vele voordelen, maar voor sommige organisaties kunnen de kosten en de middelen die nodig zijn om de certificering te behalen te hoog zijn. In dergelijke

gevallen is het belangrijk om de kosten en baten tegen elkaar af te wegen om te beslissen of ISO-certificering geschikt is voor uw organisatie. Er zijn veel voordelen verbonden aan het implementeren van een ISO-norm, maar uiteindelijk is het aan de organisatie om te beslissen of de certificering geschikt is voor hen.

Een ISO certificaat opvragen

Een organisatie die een ISO-norm wil implementeren, moet eerst een gap-analyse uitvoeren om te bepalen wat er moet gebeuren om aan de eisen van de norm te voldoen. Zodra de eventuele gebreken zijn geïdentificeerd, kan de organisatie de processen en controles invoeren die nodig zijn om ze af te sluiten. Zodra de organisatie ervan overtuigd is dat zij aan alle eisen van de ISO-norm voldoen, kunnen ze een certificaat aanvragen bij een onafhankelijke certificatie-instelling. Er komt dan een auditor langs om te bepalen of het systeem aan alle eisen van de norm voldoet.

Elk jaar komt de auditor terug voor een controle. Elke 3 jaar vindt er een zogenaamde hercertificatie audit plaats. De hercertificatie is een uitgebreidere controle waar de eisen voor het behouden van het ISO certificaat dus aandachtig worden gecontroleerd.

De ISO certificaten van Stout Pijpleidingen.

Met trots kunnen we melden dat het veiligheids- en kwaliteitsbeleid voor Stout Pijpleidingen en Technische Installaties is gecertificeerd voor:

De ISO 9001:2015 bovendien, zowel de ISO 14001:2015 als de ISO 45001:2018 certificeringen.

VCA**

Deze certificaten zijn geldig voor de onderstaande scope:
Productie en wereldwijde levering en installatie van leidingwerk en technische installaties aan offshore, scheepvaart, petrochemische industrie en landinstallaties voor nieuwbouw en reparatie.

Contact

Wil je meer weten over ISO certificeringen? Neem gerust contact met ons op!

Stuur een email naar: info@stout-pijpleidingen.com

of bel ons op telefoonnummer: +31(0) 184 615 022