Waarom een gaskeuring op een boot belangrijk is

Een gaskeuring op een boot is niet iets wat over het hoofd gezien kan worden. Het is belangrijk om jouw schip in goede staat te houden en ervoor te zorgen dat alle systemen naar behoren functioneren. De gevolgen van een gaslek kunnen verwoestend zijn. Bovendien zijn lang niet alle gasinstallaties even efficiënt. Een periodieke gaskeuring kan helpen deze problemen te voorkomen. In deze blog benadrukken we het belang van een gaskeuring.

Hoe werkt een gasinstallatie op een schip

Een gasinstallatie op een boot bestaat uit verschillende aspecten zoals een propaantank, een gasregelaar, gasleidingen, fittingen en diverse andere onderdelen. 

De gasinstallatie begint bij de opslag van het propaangas. Propaan is een vloeibaar petroleumgas (LPG) en wordt in cilinders of tanks onder druk opgeslagen. Dit gas wordt vervolgens via een netwerk van leidingen naar hun eindbestemming vervoerd.

De propaantank bevindt zich meestal in het achterschip en beschikt over een gasregelaar. De regelaar is het apparaat dat de gasstroom van de tank naar de gasleidingen regelt. Deze beschikt over een manometer die de hoeveelheid druk in de tank aangeeft. Wanneer de druk te hoog is laat de manometer gas ontsnappen door middel van een veiligheidsklep.

Het doel van de gasinstallatie is om brandstof te leveren aan apparaten aan boord die werken op propaan, zoals keukenapparatuur, boilers, verwarmingsketels, etc.

De gasleidingen op een boot

Een belangrijk onderdeel van de gasinstallatie is het leidingsysteem. Dit systeem dient om het gas vanuit de gastanks naar de verschillende apparaten en ruimtes op het schip te leiden. Het leidingsysteem bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder:

  • gastanks
  • regelaars
  • fittingen
  • leidingen
  • kleppen
  • meters

De verschillende onderdelen hebben hun eigen specifieke functies. De regelaar regelt de druk van het gas in de tank en het leidingsysteem. Vervolgens vervoeren de leidingen het propaan van de tank naar de toestellen, deze zijn aan de leidingen gekoppeld met verschillende fittingen. De kleppen zorgen voor de regeling van de gasstroom door het systeem. De meters meten de uiteindelijke hoeveelheid propaan die verbruikt wordt.

Bij het installeren van een leidingnetwerk is het van belang rekening te houden met hoe de verschillende onderdelen op elkaar inwerken. De installatie moet zo worden ontworpen dat deze veilig, efficiënt en gemakkelijk te onderhouden is.

Strenge veiligheidsvoorwaarden

Het gasleidingsysteem op een schip moet aan strenge veiligheidsvoorschriften voldoen. Zo moet het systeem voldoende sterk zijn om tegen de druk van het gas te kunnen, moet het lekvrij zijn en voorzien zijn van een aantal veiligheidsapparaten. Ook is het van belang dat de bemanning van het schip op de hoogte is van hoe het systeem werkt en wat te doen in geval van een lekkage of andere problemen.

Een belangrijk veiligheidsapparaat in een gasleidingsysteem is de drukregelaar. Deze regelt de druk van het gas in het systeem en zorgt ervoor dat het niet te hoog wordt. Ook moet er een gasalarm aanwezig zijn op het schip. Dit alarm waarschuwt de bemanning in het geval er een gaslekkage is.

Risico’s van een gaslek

Gas is zeer brandbaar en kan ontploffen, vooral binnen gesloten ruimtes. Om dit te voorkomen moet het systeem erop ontworpen zijn dat eventuele gaslekken onmiddellijk worden gedetecteerd. Daarbuiten is het van belang dat vonken of vlammen het gas niet kunnen doen ontbranden.

Een andere veiligheidsoverweging is het risico van verstikking. Als er een lek is in het systeem, kan het propaan de zuurstof in de lucht verdringen, waardoor mensen kunnen stikken. Om dit te voorkomen moet het schip voorzien zijn van een goed ventilatiesysteem (HVAC).

Laat je gasleidingen keuren

Om ervoor te zorgen dat het leidingsysteem op een schip veilig is, moet het regelmatig geïnspecteerd worden door een erkend bedrijf.

Het technische installatiebureau Stout Pijpleidingen maakt en installeert hooggekwalificeerd leidingwerk en is gespecialiseerd in sanitaire- en HVAC-installaties aan boord van schepen en bedrijven.

Hiernaast voeren wij ook gaskeuringen  uit. Zo kunnen wij gasleidingen nakijken op eventuele lekkages, beschadigingen of andere problemen. Onze specialisten hebben kennis van de specifieke installatievoorschriften die gelden aan boord van schepen.

Als je vragen hebt over jouw gasinstallatie of een boot gaskeuring wilt laten uitvoeren, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.